Jednotka intenzívnej starostlivosti ( JIS ) – interná

Primár: MUDr. Ladisla Rácz

Vedúca sestra:

 

Návštevné hodiny:

Pondelok

14:00 – 15:00

Utorok

14:00 – 15:00

Streda

13:00 – 15:00

Štvrtok

14:00 – 15:00

Piatok

14:00 – 15:00

Sobota

13:00 – 15:00

Nedeľa

13:00 – 15:00