Vnútorné lekárstvo

Interné oddelenie sa nachádza na 1. poschodí A pavilónu. Tvorí ho lôžková a ambulantná časť.

Interné oddelenie sa zameriava na širokú škálu ochorení , vnútorné choroby. Poskytujeme základnú diagnostiku a liečbu všetkých vnútorných chorôb. V určitých súvislostiach aj špecializované vyšetrenia a liečbu aj nad rámec bazálnych liečebných možností.Liečime  pacientov s chorobami srdcovo-cievneho , tráviaceho systému, pacientov s nefrologickými, endokrinnými a reumatickými chorobami, pľucnymi chorobami, neurologickými , hematologickými, nádorovými, pohybového aparátu , chorobami látkovej výmeny.  V prípade potreby máme zabezpečenú dobrú spoluprácu so špecializovanými pracoviskami na interných klinikách a špecializovaných ústavoch na Slovensku a s konziliárnymi lekármi v iných odboroch mimo našej nemocnice.

Oddelenie má 34 lôžok a 3 lôžka intenzívnej starostlivosti.  Pacienti na našom oddelení majú výber zo štandardných trojlôžkových izieb a štvorlôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením a z jednej nadštandardnej izby s osobitným sociálnym zariadením.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI / VÝKONY

Poslaním nášho oddelenia je zabezpečovať pacientom, u ktorých je predpoklad, že domáca liečba by bola neúspešná, komplexnú diagnostickú, terapeutickú a ošetrovateľskú  starostlivosť na úrovni súčasných poznatkov.

V spolupráci  s ostatnými oddeleniami a ambulanciami poskytujeme akútne aj  plánované RTG vyšetrenia, ultrazvukové (USG), endoskopické vyšetrenie hornej a dolnej časti tráviaceho traktu, USG srdca a ciev, ergometrické vyšetrenie, 24-hodinové monitorovanie  srdcovej činnosti.

Lekári oddelenia:

Primár oddelenia: MUDr. Chachaľaková Judita, MBA

Zástupca primára a vedúci lekár JIS Interného oddelenia:  MUDr. Rácz Ladislav

Lekári:  MUDr. Karakó Pavol, ml., MBA
              MUDr. Gyure- Rešová Anett
              MUDr. Móriková Alexandra, MBA
              MUDr. Mokošová Andrea , MBA
              MUDr. Magyar Bertalan
              MUDr. Mudroňová Božena

Vrchná sestra oddelenia:

Mgr. Csoroszová Kristína

Pokyny pre návštevníkov:

Návštevné hodiny na oddelení sú zabezpečené denne v čase 13:00 - 15:00, informácie o stave pacientov príbuzným poskytujú lekári denne osobne v čase 14:30 - 15:00.

Ambulancie interného oddelenia:

Interná ambulancia

Pondelok 7:30 - 15:00 MUDr. Karakó Pavol, ml., MBA
Utorok 7:30 - 15:00 MUDr. Karakó Pavol, ml., MBA
Streda 7:30 - 15:00 MUDr. Karakó Pavol, ml., MBA
Štvrtok 7:30 - 15:00 MUDr. Oroszová Anikó
Piatok    

Gastroenterologická ambulancia

Pondelok 7:30 - 15:00 MUDr. Chachaľaková Judita, MBA.
Utorok 7:30 - 15:00 MUDr. Chachaľaková Judita, MBA.
Streda 7:30 - 15:00 MUDr. Jenčík Marián
Štvrtok 7:30 - 15:00 MUDr. Chachaľaková Judita, MBA.
Piatok 7:30 - 15:00 MUDr. Chachaľaková Judita, MBA.

 Hematologická ambulancia

      Pondelok- Piatok      7:30 - 15:00      MUDr. Mudroňová Božena

Judita Chachaľaková

MUDr. Chachaľaková Judita, MBA

MUDr. Rácz Ladislav

MUDr. Rácz Ladislav