Telefónny zoznam

Telefónne čísla NsP n.o. Kráľovský Chlmec

Objednanie na vyšetrenie CT, USG, Mamografia

 

Odborné ambulancie

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

056 / 6866 314

Ambulancia klinickej onkológie

056 / 6866 091

Ambulancia vnútorného lekárstva II.

056 / 6866 272

Gastroenterologická ambulancia

056 / 6866 217

Gynekologicko pôrodnícka ambulancia

056 / 6866 362

Hematologická ambulancia

056 / 6866 354

Chirurgická ambulancia

056 / 6866 344

Imuno-alerg.ambulancia

056 / 6866 249

Kardiologická ambulancia

056 / 6866 275

OAIM ambulancia

056 / 6866 253

Ortopedická ambulancia

056 / 6866 359

Otorinolaryngologická ambulancia ( ORL )

056 / 6866 264

Pediatrická ambulancia (Detské)

056 / 6866 209

Rehabilitačná ambulancia

056 / 6866 316

Urologická ambulancia

056 / 6866 354

APS pre dospelých 056 / 6866 264
APS pre deti a dorast (M. Béla 1227/33 ) +421 (56) 6321040

Lôžkové oddelenia

Interné oddelenie

 

Primár

056 / 6866 291

Stanovisko sestier 

056 / 6866 236

Lekárska izba

056 / 6866 318

Chirurgické oddelenie

Primár

056 / 6866 226

Lekárska izba

056 / 6866 366

Stanovisko sestier 

056 / 6866 240

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie

Primár

056 / 6866 378

Lekárska izba

056 / 6866 377

Stanovisko sestier 

056 / 6866 388

Novorodenecké oddelenie

056 / 6866 285

Doliečovacie oddelenie, ODCH

 

Primár

056 / 6866 223

Stanovisko sestier 

056 / 6866 281

OAIM (ARO)

 

Primár

056 / 6866 355

Lekárska izba

056 / 6866 361

Stanovisko sestier 

056 / 6866 356

Detské oddelenie

056 / 6866 208

(M. Béla 1227/33 ) - priamy kontakt:

+421 (56) 6321040

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ( SVaLZ )

RDG

 

Príjem a Evidencia pacientov

056 / 6866 341

Lekárska izba

056 / 6866 224

OKB s HTÚ - laboratórium

Príjem materiálu (ABR)

056 / 6866 288

Rehabilitácia (FBLR)

Rehab.,vodolieč.,cvičná

056 / 6866 323

OLVaS

056 / 6866 328

Všeobecná časť

Riaditeľstvo - Sekretariát

056 / 6866 338

Riaditeľstvo - FAX

+421 (56) 632 15 63

 

 

Prevádzkovo technické oddelenie

056 / 6866 346

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

056 / 6866 313

Ekonomický námestník riaditeľa

056 / 6866 215

Finančná účtáreň

056 / 6866 315

Mzdová účtáreň

056 / 6866 231

Personálne oddelenie

056 / 6866 331

Oddelenie pre styk so ZP

056 / 6866 312

Správca IT / Administrátor

056 / 6866 375

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

056 / 6866 094

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

056 / 6866 259