Cenník výkonov a služieb

Cenník platených zdravotných výkonov a ostatných služieb.

Všeobecný cenník  Cena
Platba za pohotovosť - ÚPS, LSPP (zákonný poplatok ) ( poplatok na základe zák.č. 577/2004 Z.z. § 38 ods.3 písm. c) Nariadenia vlády č. 722/2004 § 1 ods. 4 )...  V prípade následnej hospitalizácie sa úhrada neplatí. 1,99 €
Ambulantná zdravotná starostlivosť (ŠAS, ÚPS, LSPP) (cena  1 bodu podľa bodovníka MZ SR, bez liekov,  ŠZM a pomôcok) 0,06 €
Výkony SVaLZ (cena  1 bodu podľa bodovníka MZ SR, bez liekov,  ŠZM a pomôcok) 0,03 €
Lekársky posudok o zdravotnom stave pre osobné a  atypické účely 10,00 €
Vypísanie hlásenia o úraze zo zdravotnej dokumentácie pacienta 7,00 €
Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie v archíve a sprístupnenie oprávnenej osobe 10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5,00 €
Poplatok za odbornú zdravotnícku prax zamestnancami iných zdravotníckych zariadení za účelom dosiahnutia zvýšenia stupňa vzdelania resp. špecializácie (na 1 deň) 2,00 €
Poplatok za absolvovanie odbornej praxe (prax študentov stredných a vysokých škôl) (na 1 deň) 1,00 €
1 kópia nálezu na CD 1,00 €
Administratívny poplatok 5,00 €
Kopírovanie (1 strana  A4) 0,10 €

Cena za pobyt na lôžku - deň prijatia a deň prepustenia sa počíta ako 1 deň.
 

Lôžkové oddelenia (1 lôžkodeň bez liekov, krvi a ŠZM) Cena 
Interné oddelenie 150,00 €
Chirurgické oddelenie 150,00 €
Gynekológia a pôrodníctvo 150,00 €
OAIM 1 000,00 €
Detské oddelenie 110,00 €
Novorodenecké oddelenie 100,00 €
Pobyt na ODCH  na vlastnú žiadosť  klienta alebo rodinného príslušníka (na 1 deň) 20,00 €
Dvojlôžková izba na JZS  na 1 noc 10,00 €
Jednolôžková nadštandardná izba na internom oddelení (so sociálnym zariadením a nadštandardným vybavením  na 1 deň) 10,00 €
Izba na detskom oddelení  pre matku s dieťaťom nad 1 roka veku (na 1 deň) 5,00 €
ZOS - v zariadení ošetrovateľskej starostlivosti  (na 1 deň) 8,00 €
Pobyt sprievodcu hospitalizovaného pacienta bez stravy (na 1 deň) 4,00 €
Strava sprievodcu hospitalizovaného pacienta  - na celý deň 5,00 €
- raňajky 0,75 €
- obed 3,30 €
- večera   0,95 €
Krátkodobá anestéza na žiadosť pacienta 20,00 €

 

Operačný výkon (cena za 1 operačnú hodinu bez liekov, krvi a ŠZM) Cena 
Sálohodina 170,00 €

 

Služby - v odbore gynekológia a pôrodníctvo Cena 
Dvojlôžková izba s nadštandardným vybavením  na gyn. - pôr.  oddelení (bez sociálneho zariadenia  na 1 deň) 8,00 €
Umelé prerušenie tehotenstva na vlastnú žiadosť klientky 175,00 €
Vystavenie protokolu na  umelé prerušenie tehotenstva 20,00 €
Sterilizácia na žiadosť klientky bez zdravotnej indikácie 180,00 €
Sterilizácia na žiadosť klientky pri CS 50,00 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska - bez ceny telieska 20,00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska 10,00 €
Komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru, podľa potreby ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy 62,00 €
Nasadenie antikoncepcie 2,00 €
USG vyšetrenie so zameraním na určenie pohlavia 5,00 €
Fotodokumentácia plodu pri USG vyšetrení 5,00 €
Prítomnosť otca pri pôrode 20,00 €
Epidurálna anestéza pri pôrode 130,00 €

 

Služby - v odbore chirurgia Cena 
Nadštandardná fixácia hornej končatiny - vysoký obväz 25,00 €
Nadštandardná fixácia hornej končatiny - krátky obväz po lakeť 15,00 €
Nadštandardná fixácia dolnej končatiny - vysoký obväz  45,00 €
Nadštandardná fixácia dolnej končatiny - krátky obväz po koleno 28,00 €
Vyšetrenie  neakútneho pacienta mimo ordinačných hodín 7,00 €
Podanie infúzie indikované iným poskytovateľom ZS 6,00 €

 

Služby - v odbore klinická biochémia a hematológia Cena 
Odber vzorky na laboratórne vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta  2,00 €
Vyšetrenie krvi na alkohol alebo na iné omámne látky na žiadosť pacienta  40,00 €
Kvalitatívne testy na určenie drog v moči  10 panelový barbiturany, benzodiazepíny, amfetamín, kokaín, extáza,metamfetamín, opiáty (morfín, heroín), metadon, tricyklické antidepresíva, kanabis (marihuana) - na žiadosť pacienta, zákonného zástupcu ) 13,00 €
Kvalitatívne testy na určenie drog v moči  5 panelový kanabis (marihuana), opiáty (morfín, heroín), mentafetamín, extáza, kokaín - na žiadosť pacienta, zákonného zástupcu. 6,00 €
Tumor marker CEA (na žiadosť pacienta)  * 13,00 €
Tumor marker CEA 19.9 (na žiadosť pacienta)  * 13,00 €
Tumor marker CEA 125  (na žiadosť pacienta)  * 13,00 €
Tumor marker CEA 15.3 (na žiadosť pacienta)  * 13,00 €
Pečeňový balík  (Bi, AST, ALT, GMT, ALP)  * 5,00 €
Lipidový balík (cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy, aterogénny index)  * 8,00 €
Endokrinologický balík  (TSH, FT4)  * 13,00 €
Imunologický balík (Ig A, Ig G, Ig M, Ig E)  * 12,00 €
Diabetologický balík  (glukóza, glykovaný hemoglobín)  * 7,00 €
Zápalový marker (CRP)  * 5,00 €
Reumatologický  balík  (ASLO, Latex, CRP)  * 10,00 €
Anémie (železo, väzbová kapacita železa, ferritín, vitamín B12, kyselina listová)  * 15,00 €

* ceny balíkov vyšetrení sú uvedené bez odberu vzorky na laboratórne vyšetrenie
 

Služby - v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBaLR) Cena 
Plynové injekcie 3,00 €
Klasická masáž chrbta 10 min. 3,00 €
Klasická masáž chrbta 20 min. 6,00 €
Klasická masáž jednej časti tela 5 min (1 horná končatina, 1 dolná končatina, 1 rameno) 1,50 €
Klasická masáž chrbta 10 min. + akupresúra  4,00 €
Klasická masáž chrbta 20 min. + akupresúra  7,00 €
Baňkovanie pohyblivými bankami 5min. 1,50 €
Parafinový zábal 20 min. 2,00 €
Perličková vaňa 20 min. 10,00 €
Malá perlička 15 min. (na horné alebo dolné končatiny) 1,00 €
Vírivé kúpele 15 min. (na horné alebo dolné končatiny) 2,50 €
Šľapacie kúpele na dolné končatiny 15 min. 3,00 €
Bicyklový ergometer 15 min. 2,00 €
Cvičenia na posilnenie brušných a chrbtových svalov 45 min. 7,00 €
Magnetoterapia 15 min. 2,00 €
BTL + V proti bolesti na rôznych častiach tela 15 min. 3,00 €
UZ - ultrazvuk podľa zváženia fyzioterapeuta 5 min. 2,50 €
Solux s tepeným  účinkom 15 min. 1,50 €
Permanentka FBaLR 5 procedúr : klasická masáž 20 min. + parafinový zábal 20 min. 35,00 €
Permanentka FBaLR 5 procedúr : BTL + V, klasická masáž + akupresúra + perličková vaňa 85,00 €
Permanentka FBaLR 5 procedúr : magnetoterápia + klasická masáž 35,00 €
Permanentka FBaLR 5 procedúr : bicyklový ergometer + magnetoterapia 30,00 €
Permanentka FBaLR 5 procedúr : BTL+ V, klasická masáž 40,00 €

Platný od 1.6.2015

Dodatok - Rozšírenie cenníka od 1.6.2016
Aktuálny cenník na stiahnutie
Dodatok - Rozšírenie cenníka od 1.10.2016